Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Zapisy

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023-2024

Dyrektor Niepublicznego Przedszkole nr 2 w Porąbce
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola  na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy ( przyjmowanie wniosków) odbywać się będą w terminie
od 13 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023r.
w biurze dyrektora w godz. 7:30 – 15:30 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz
z wymaganymi załącznikami można pobrać poniżej
lub bezpośrednio z przedszkola
.

 

Uwaga: Zaświadczenie z zakładu pracy/zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające
informację o stacjonarnym systemie nauki, wystawione nie wcześniej niż 30 dni
przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Zaświadczenie zachowuje
ważność na cały okres postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 
  2. Wniosek rekrutacyjny do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
  3. Oświadczenie o wielodzietności
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
  5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły
  6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
  7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  8. Oświadczenie o dochodzie