Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Porąbce

Nr konta: 48 8124 0009 2001 0023 0016 0001

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Składka na Radę Rodziców wynosi 90 zł na semestr.