Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Nasz dzień w przedszkolu

Dzień dla poszczególnych grup:

Grupa młodsza – MISIE

 • 7.30- 8.10 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonanie zadań indywidualnych, pomoc w przygotowaniu do zajęć, czynności porządkowo- gospodarcze
 • 8.10- 8.20 Ćwiczenia poranne
 • 8.20- 8.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
 • 8.30- 9.00 Śniadanie
 • 9.00- 9.15 Zabiegi higieniczno- porządkowe
 • 9.15- 9.35 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, plastyczno- techniczne
 • 9.35- 9.45 Zabawa ruchowa
 • 9.45- 10.00 Zabawa z inicjatywy dzieci
 • 10.00- 10.15 Zabawy i działalność zorganizowana przez nauczycieli dla chętnych dzieci. Katecheza
 • 10.20- 11.20 Spacery, zabawy i gry sportowe w terenie. Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym
 • 11.20- 11.30 Czynności higieniczne przed obiadem
 • 11.30- 12.00 Obiad
 • 12.00- 12.15 Zabiegi higieniczne
 • 12.15- 14.00 Odpoczynek
 • 14.00- 14.10 Zabiegi higieniczno- porządkowe
 • 14.10- 14.15 Zabawa ruchowa
 • 14.15- 14.30 Podwieczorek
 • 14.30- 15.15 Słuchanie bajek, rozwiązywanie zagadek, gry planszowe, zespołowe, zabawy w kącikach zainteresowań, utrwalanie wiadomości, wierszy, piosenek, zabawy relaksacyjne.

Grupa średnia- KRASNOLUDKI

 • 7.45- 8.50 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo- gospodarcze, przygotowanie materiałów do zajęć, ćwiczenia poranne
 • 8.50- 9.00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
 • 9.00- 9.20 Śniadanie
 • 9.20- 9.30 Zabiegi higieniczne
 • 9.30- 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, katecheza
 • 10.00- 10.10 Zabawa ruchowa, zabawa z inicjatywy dzieci
 • 10.10- 10.40 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową (5-latki), dzieci młodsze- zabawy swobodne i zintegrowane
 • 10.40- 11.50 Spacery, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształcące podstawę dziecka, zabawy organizowane i dowolne w ogrodzie przedszkolnym
 • 11.50- 12.00 Czynności porządkowo- higieniczne przed obiadem
 • 12.00- 12.30 Obiad
 • 12.30- 12.50 Odpoczynek poobiedni. Bajkoterapia, muzykoterapia
 • 12.50- 13.00 Zabiegi higieniczne
 • 13.00- 13.40 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań (tematyczne, badawcze, konstrukcyjne i manualne), ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zabawy w terenie
 • 13.45- 13.50 Zabawa ruchowa
 • 13.50- 14.00 Zabiegi higieniczne
 • 14.00- 14.20 Podwieczorek
 • 14.20- 15.30 Zabawy indywidualne, gry dydaktyczne, rozwiązywanie rebusów i zagadek, słuchanie bajek.

Grupa starsza- SKRZATY

 • 7.00- 8.15 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i opiekunami. Sprawdzanie stanu zdrowia. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, badawcze, tematyczne, dydaktyczne… Praca społeczno- użyteczna, dydaktyczna
 • 8.15- 8.25 Poranne ćwiczenia gimnastyczne
 • 8.25- 8.30 Czynności higieniczne przed śniadaniem
 • 8.30- 8.50 Śniadanie
 • 8.50- 9.00 Przygotowanie do zajęć
 • 9.00- 9.30 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kierowane przez nauczanie z dominacją działania umysłowego
 • 9.30- 9.40 Zabawa ruchowa
 • 9.40- 10.10 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kierowane przez nauczanie z dominacją działania ruchowego, plastycznego, technicznego, muzycznego w sali lub na powietrzu
 • 10.10- 10.20 Sprzątanie po zajęciach
 • 10.20- 11.10 Zabawy ruchowe, spacery, rytmika, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki
 • 11.10- 11.20 Czynności higieniczne przed obiadem
 • 11.20- 11.50 Obiad
 • 11.50- 12.30 Odpoczynek po obiedzie: muzyka relaksująca, słuchanie bajek, opowiadań itp.
 • 12.30- 13.30 Praca kompensacyjno- terapeutyczna z dziećmi mającymi trudności. Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi
 • 13.30- 14.20 Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe
 • 14.20- 14.30 Czynności higieniczne przed podwieczorkiem
 • 14.30- 14.45 Podwieczorek
 • 14.45- 15.30 Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy w kącikach zainteresowań. Malowanie, wycinanie, układanie, gry planszowe itp. Rozchodzenie się dzieci