Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Nasza kadra

Nauczyciele pracujący w przedszkolu to zespół dobrze wykwalifikowany i sprawdzony, w którym długoletnie doświadczenie miesza się z młodzieńczą energią, zapałem i optymizmem. Łączy nas pasja i radość z wykonywanej pracy.

Systematycznie uczestniczymy w różnych formach doskonalenia zawodowego aby osiągać cel : w atmosferze radości, zabawy i bezpieczeństwa dać dzieciom możliwość harmonijnego, wszechstronnego rozwoju. Dla nas każde dziecko jest ważne, każde otoczone taką samą troską.

Poprzez odpowiedni dobór treści nauczania i sposobów ich przekazania staramy się rozwijać u dzieci upodobanie do nauki, pragnienie i radość poznawania. Staramy się dopingować wychowanków do pogłębiania ich zdolności i zainteresowań.

Celem wychowawczym przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka, jako osoby, w duchu takich wartości jak: prawda, sprawiedliwość, odwaga i zasad personalizmu zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowy i przyrodniczym.

„Wychować kogoś, dziecko lub dorosłego, to znaczy przede wszystkim podnosić go w jego własnych oczach.”  (Simone Will)

Realizują cele pracy pedagogicznej traktujemy dziecko jako osobę posiadającą własną godność. Podmiotowe podejście do dziecka jest wyznacznikiem naszej pracy. Towarzyszymy wychowankom w ich osobistym rozwoju , a tym samym w rozwoju rodziny w której żyją.