Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Praca z dziećmi

Realizujemy podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1996 Nr 67 ze zm.) i przepisach wydanych na jej podstawie.

Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu realizowana jest na podstawie aktualnego programu zatwierdzonego przez MEN: „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej oraz „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej .

  • Prowadzimy zajęcia dodatkowe: język angielski z muzyką, rytmikę katechezę a dla starszych dzieci organizujemy zajęcia teatralne.
  • Przygotowujemy przedstawienia dla rodziców i dziadków.
  • Zapewniamy uczestnictwo w spektaklach teatralnych i koncertach.
  • Organizujemy wyjazdy między innymi do : figloparku, teatru, kina, ciekawych instytucji
  • Oferujemy pomoc: psychologa i logopedy