Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Zwolnienie z części opłat

Dodano: środa, 8 listopada 2023

 

         Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr L/501/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2023r.
Rodzice mający na utrzymaniu troje dzieci w wieku poniżej 18 roku życia mogą składać wniosek o częściowe zwolnienie z  opłat za godziny przekraczające bezpłatny wymiar zajęć.
Zwolnienie będzie obowiązywać od 1 listopada 2023 r.

Wniosek znajduje się poniżej.

 Wniosek o częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z przedszkola


Należy go złożyć w terminie do 20 listopada 2023r.