Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Informacje dla Rodziców

Dodano: środa, 31 sierpnia 2022

UWAGA!

Drodzy Rodzice,
w celu zapewnienia dzieciom  bezpiecznych i  higienicznych warunków pobytu w placówce  prosimy o stosowanie się
do poniższych zaleceń:

 

 1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura itd.)
 1. Dzieci do placówki przyprowadza się w godz. 7:00-8:15.

 2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając dziecko do/z przedszkola korzystają wyłącznie z korytarza wejściowego (pomieszczenie ze schodami).

 3. Przyprowadzając/odbierając dziecko rodzice/opiekunowie komunikują swoje przybycie używając dzwonka.

 4. Dziecko odbierane i wydawane jest z korytarza wejściowego przedszkola przez personel przedszkolny.

 5. Dzieci z przedszkola odbierają rodzice lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodziców (wzór upoważnienia znajduje się poniżej, można również odebrać z przedszkola).

 6. Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać przy sobie dowód tożsamości i okazać go na żądanie obsługi przedszkola.

 7. Rodzic przekazuje dodatkowe informacje o dziecku (np. wcześniejszy odbiór z przedszkola, zgłoszenie nieobecności na kolejny dzień) nauczycielowi grupy lub dyrektorowi placówki.

 8. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu rejestrują elektroniczne kary, które znajdują się na placówce
  i będą obsługiwane przez pracowników przedszkola.

 9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest odbierać dziecko w ustalonych godzinach pracy przedszkola zgodnie ze zgłoszoną deklaracją.

Upoważnienie do odbioru dziecka – POBIERZ