Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Zasady bezpieczeństwa

Dodano: poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Drodzy Rodzice,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń:

 1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, ból brzucha, podwyższona temperatura, itp.). Dziecko
  z objawami chorobowymi będzie odsyłane do domu. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane -odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 2. Do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka, którego rodzice-opiekunowie lub inni mieszkańcy domu przebywają na kwarantannie lub izolacji
  w warunkach domowych.
 3. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godziny 8:20. Po tej godzinie, ze względu na obecną sytuację Przedszkole będzie zamknięte.
 4. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Rodzice – opiekunowie muszą posiadać maseczki ochronne zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci. Zasada ta obowiązuje również w razie konieczności wejścia rodzica na teren placówki (np. odbiór chorego dziecka).
 6. Przy wejściu do budynku przedszkola dorośli obowiązkowo dokonują dezynfekcji rąk (pojemnik w korytarzu po lewej stronie).
 7. Na teren przedszkola wchodzimy przez bramkę od strony ulicy Krakowskiej (tak jak do tej pory), wychodzimy bramką od strony szkoły.
 8. Rodzice – opiekunowie informują o przybyciu za pomocą dzwonka, po czym dziecko odbierane jest lub oddawane pod opiekę rodzica-opiekuna przez pracowników przedszkola.
 9. Rodzice – opiekunowie mogą przebywać tylko w korytarzu wejściowym (pomieszczenie ze schodami). Zabrania się wchodzenia rodzicom-opiekunom do dalszej części przedszkola.
 10. W stosunku do pracowników przedszkola rodzice-opiekunowie zachowują dystans min. 1,5 m. Dystans należy zachować również w odniesieniu
  do innych osób.
 11. W korytarzu wejściowym (pomieszczenie ze schodami) mogą przebywać 2 osoby z dziećmi. Pozostali oczekujący znajdują się na zewnątrz zachowując między sobą obowiązujący dystans społeczny.

Procedura-zapewnienia-bezpieczeństwa-oraz-organizacji-i-funkcjonowania-przedszkola