Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

WAŻNE OGŁOSZENIE

Dodano: środa, 20 maja 2020

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce informuje Rodziców, którzy podczas rozmowy telefonicznej  zadeklarowali chęć posłania dziecka do przedszkola  od 25 maja 2020 r,
tj. poniedziałek, o konieczności złożenia oświadczenia w przedszkolu w dniu 21 maja w godz. 700 – 1600 ( załącznik
nr 1 i nr 3 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola
nr 2 w Porąbce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Proszę, aby te deklaracje były wiążące, gdyż nie może być tak, aby dziecko nie zapisane przyszło do przedszkola.
W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc po dniu 25 maja 2020r. dyrektor na bieżąco podejmuje decyzje
o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w procedurze.

Rodzice przed złożeniem oświadczenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z powyższą procedurą, która będzie obowiązywać w okresie funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce
Ewa Frosztęga-Waluś

Procedura wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem:

Procedura-bezpiecznej-organizacji-funkcjonowania-przedszkola-w-czasie-COVID_19.pdf

Załącznik nr 1 do procedury

Załącznik nr 2 do procedury

Załącznik nr 3 do procedury