Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Ważna informacja dla Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Dodano: wtorek, 10 marca 2020

Ważna informacja dla Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

W związku z zaistniałym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym związanym
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 rodzice mogą telefonicznie informować się
o ustaleniach komisji rekrutacyjnej Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia swojego dziecka do przedszkola w dniach 16.03-20.03. 2020 r.

Preferowanymi sposobami złożenia deklaracji woli przyjęcia są;

  • przesłanie skanu wypełnionej deklaracji „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce”, pobranej ze strony internetowej naszej placówki, na e-mail: ewaprzedszkole2@o2.pl,

bądź

  • przesłanie oryginału deklaracji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Druk deklaracji do pobrania: POBIERZ

Po zakończonym okresie kwarantanny oryginał deklaracji należy niezwłocznie dostarczyć do przedszkola.

Informujemy także, że Przedszkole   w dniach 16.03 do 25.03. czynne będzie w godzinach 800 – 1200.

Rodzice, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych preferowanych możliwości przesłania deklaracji proszeni są o kontakt telefoniczny 33/8106 335 w celu ustalenia sposobu i godziny indywidualnego złożenia deklaracji w placówce.