Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Rekrutacja na rok szkolny 2024-2025

Dodano: poniedziałek, 29 stycznia 2024

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024-2025

Dyrektor Niepublicznego Przedszkole nr 2 w Porąbce
ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola  na rok szkolny 2024/2025.

Zapisy (przyjmowanie wniosków) odbywać się będą w terminie
od 12 lutego 2024r. do 23 lutego 2024r.
w biurze dyrektora w godz. 7:30 – 15:30 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz
z wymaganymi załącznikami można pobrać poniżej
lub bezpośrednio z przedszkola.

Uwaga: Zaświadczenie z zakładu pracy/zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki, wystawione
nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego. Zaświadczenie zachowuje ważność na cały okres
postępowania rekrutacyjnego.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek rekrutacyjny do przedszkola 2024-2025 
  2. Oświadczenie dotyczące wielodzietności
  3. Oświadczenie w sprawie samotnego wychowywania dziecka
  4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola
  5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły
  6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  7. Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
  8. Regulamin Rekrutacji