Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dodano: poniedziałek, 20 stycznia 2020

Dyrektor Niepublicznego Przedszkole nr 2 w Porąbce ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy (przyjmowanie wniosków) odbywać się będą w terminie od 17 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020r. w biurze dyrektora w godz. 7:30 – 15:30.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami można pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce lub bezpośrednio z przedszkola.

Uwaga: Zaświadczenie z zakładu pracy/zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Zaświadczenie zachowuje ważność na cały okres postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji 2020-2021
  2. Wniosek rekrutacyjny do przedszkola 2020-2021
  3. Oświadczenie dotyczące wielodzietności rodziny
  4. Oświadczenie w sprawie samotnie wychowywanego dziecka
  5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły
  6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola
  7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  8. Oświadczenie o dochodzie