Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dodano: poniedziałek, 21 stycznia 2019

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019-2020

 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkole nr 2 w Porąbce ogłasza  zapisy do przedszkola  na rok szkolny 2019/2020.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami można pobrać ze strony internetowej Niepublicznego Przedszkola nr 2

w Porąbce lub bezpośrednio z placówki i złożyć w terminie od 18 lutego 2019 r. do 1 marca 2019r. w kancelarii dyrektora w godz. 7:30 – 15:30.

 

UWAGA ! Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych z zakładu pracy/ zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki, winno być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (zaświadczenie zachowuje ważność na cały okres postępowania rekrutacyjnego).

 

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji.pdf

WNIOSEK REKRUTACYJNY do przedszkola na rok szkolny 2019-2020

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola w roku szkolnym 2018-2019 p 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły 

Oświadczenie w sprawie samotnego wychowywania dziecka (1)

Oświadczenie dotyczące wielodzietności rodziny