Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Rekrutacja na rok 2021-2022

Dodano: poniedziałek, 1 lutego 2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021-2022 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkole nr 2 w Porąbce

 ogłasza zapisy dzieci do przedszkola  na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy ( przyjmowanie wniosków) odbywać się będą w terminie

od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021r.

w biurze dyrektora w godz. 7:30 – 15:30

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz

z wymaganymi dokumentami można pobrać

drogą elektroniczną ze strony internetowej Niepublicznego Przedszkola

nr 2 w Porąbce lub bezpośrednio z przedszkola.

 

Uwaga: Zaświadczenie z zakładu pracy/zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające
                 informację o stacjonarnym systemie nauki, wystawione nie wcześniej niż 30 dni
                 przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Zaświadczenie zachowuje
             ważność na cały okres postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021-2022
  2. Wniosek rekrutacyjny do przedszkola 2021-2022
  3. Oświadczenie – wielodzietność  
  4. Oświadczenie – samotne wychowywanie 
  5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły
  6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
  7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  8. Oświadczenie o dochodzie