Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Dodano: wtorek, 31 stycznia 2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023-2024

Dyrektor Niepublicznego Przedszkole nr 2 w Porąbce
ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola  na rok szkolny 2023/2024.

Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami
odbywać się będzie w terminie
od 13 do 24 lutego 2023r.
w budynku przedszkola w godz. 7:30 – 15:30 

Regulamin rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
i wymagane dokumenty można pobrać poniżej lub bezpośrednio w przedszkolu.

 

Uwaga: Zaświadczenie z zakładu pracy/zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające
informację o stacjonarnym systemie nauki, wystawione nie wcześniej niż 30 dni
przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Zaświadczenie zachowuje
ważność na cały okres postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 
  2. Wniosek rekrutacyjny do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
  3. Oświadczenie o wielodzietności
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
  5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły
  6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
  7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
  8. Oświadczenie o dochodzie