Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Dyżur wakacyjny

Dodano: piątek, 29 maja 2020

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola  nr 2 w Porąbce informuje, że dyżur wakacyjny planowany jest  od 1  do 31 lipca 2020r.

 Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą wyłącznie dzieci z macierzystego przedszkola.
W tym roku, w związku z reżimem sanitarnym, nie ma możliwości zapisania dziecka na dyżur wakacyjny do innej placówki.

Ilość dzieci na dyżurze uzależniona będzie  od aktualnych wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego (obecnie są to 4 m2 na osobę).

 Wstępną deklarację, która nie jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca w przedszkolu, należy złożyć do 5 czerwca 2020 r.  telefonicznie pod numerami: 33 8106 335, kom.79 55 92 661 w godz. 8:00 -15:00,  bądź za pośrednictwem Edu-platformy na konto: ewaprzedszkole2@o2.pl.

Proszę Rodziców, aby deklaracje te były wiążące i zaznaczam,  że nie może być tak, by dziecko nie zapisane przyszło do przedszkola.

Jednocześnie proszę o dokładne rozważenie decyzji o posłaniu dziecka na dyżur ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, tak aby mogły skorzystać z tej formy  opieki rodziny najbardziej tego potrzebujące. W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc dyrektor na bieżąco będzie podejmował decyzje o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Informacja dotyczy Rodziców, którzy oboje w tym czasie pracują zawodowo bądź chcą wrócić do pracy i nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

Termin rekrutacji wraz z regulaminem dyżuru wakacyjnego i wytycznymi będzie podany w kolejnym ogłoszeniu.

Dyżur wakacyjny będzie organizowany jeżeli zgłoszonych zostanie min. 5 dzieci.