Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Dyżur wakacyjny 2020 – WAŻNE

Dodano: środa, 10 czerwca 2020

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce informuje Rodziców, którzy zadeklarowali chęć posłania dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny, o konieczności złożenia w przedszkolu,  w dniach  od 15 do 17 czerwca 2020r.  w godz. 800 – 1530  ”Karty zgłoszenia chęci skorzystania z dyżuru wakacyjnego w trakcie trwania COVID-19”  ( załącznik nr 1 i nr 3 Regulaminu dyżuru wakacyjnego
w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Porąbce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

           Rodzice przed złożeniem karty zgłoszenia zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z powyższym Regulaminem, który będzie obowiązywać w okresie dyżuru wakacyjnego oraz z  Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  .

      Informacja o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostanie podana 23 czerwca 2020 r.  Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku pojawienia się aktualizacji wytycznych MEN, GIS i MZ lista ta może ulec zmianie.

W sytuacji pojawienia się wolnych miejsc po dniu 1 lipca 2020 r. dyrektor na bieżąco podejmuje decyzje o przyjmowaniu dzieci zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w regulaminie.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem:

Regulamin-dyżuru-wakacyjnego-2020.pdf

Karta zgłoszenia chęci skorzystania z dyżuru wakacyjnego 2020 – załącznik nr 1

Informacja o stanie zdrowia – załacznik nr 2

Upoważnienia- załącznik nr 3