Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Dodano: wtorek, 31 stycznia 2023

OGŁOSZENIE

W związku ze zbliżającym się okresem rekrutacji, prosimy
Rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola o złożenie
deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku
szkolnym 2023/2024 w Niepublicznym Przedszkolu nr 2
w
Porąbce (dotyczy dzieci ur. w 2017 r., 2018 r., 2019 r.)
Deklarację należy złożyć u dyrektora przedszkola
w terminie od 6 do 12 lutego 2023 r.
Brak złożonej deklaracji oznacza rezygnację z przedszkola,
a złożenie jej po terminie ponowny udział dziecka w rekrutacji,
czyli złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z obowiązującymi dokumentami.

Druk deklaracji można pobrać poniżej lub w przedszkolu.

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2023-2024